Упис у другу годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину

Упис у другу годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину обавиће се према следећем распореду:

ДатумВремеСтудијски програм
14.10.2022. године
(петак)
09:00- 13:00 часоваПодношење захтева за упис на другу година МСС
Студенти који су завршили специјалистичке струковне
студије II степена имају право да поднесу захтев
за упис на другу годину мастер струковних студија
17.10.2022. године
(понедељак)
09:00- 13:00 часоваУпис
Мастер струковне студије сви модули
упис по одобрењу Захтева

Студенти прве године морају имати регулисану Стручну праксу 1

Студентској служби предају се лично:

  • индекс,
  • 2 попуњена ШВ – 20 обрасца (добијају се у студентској служби),
  • листа озборних предмета (добијају се у студентској служби)

Студенти приликом уписа уплаћују према ценовнику и достављају:

1.Доказ о уплати – надокнада за поновни упис неположеног предмета по цени бода за неположен предмет1 ЕСПБ бод на МСС 1.167,00 динара
2.Доказ о уплати – овера године3.000,00 динара
3.Доказ о уплати – трошкови уписа друге године1.500,00 динара
4.Доказ о уплати – трошкови за организацију и реализацију каријерног вођења1.000,00 динара
5.Доказ о уплати школарине могуће је уплатити целокупан износ школарине 70.000,00 динара или прву рату у износу од 7.000,00 динара.

Све уплате вршити на жиро рачун Академије:

840-2121666-76

по моделу 97 са позивом на број 9202