Основне струковне студије

На путу имплементације Болоњског процеса, Школа је од школске 2004/05. године увела трогодишње студије и обављала своју делатност у оквиру пет студијских програма и то: Воћарство и виноградарство, Ратарство и повртарство, Заштита биља, Сточарство и Прехрамбена технологија. На наведеним одсецима Школа је образовала кадрове са дипломом инжењера пољопривреде одговарајуће струке.

Након акредитације од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета и добијања дозволе за рад од Министарства просвете РС бр. 612-00-1205/2006-04 од 30.04.2007. године, Школа је променила свој назив у Висока пољопривредно – прехрамбена школа струковних студија. Школовање се од 2007. године одвијало на пет студијских програма: Воћарство и виноградарство, Ратарство и повртарство, Заштита биља, Сточарство и Прехрамбена технологија. Школа је уписивала 198 студената (176 на буџету Републике, 22 као самофинансирајући студенти). У току 2011. године акредитован је и студијски програм Струковна ветерина.

Након истека прве акредитације, Школа је 2012. године успешно реакредитовала све студијске програме на основним струковним студијама.