Стручна пракса

Драги студенти,

У овој рубрици постављена су документа која можете преузети, а потребна су за реализацију стручне праксе на основним и мастер струковним студијама. Такође у одељку стручна пракса имате списак фирми са којима Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу има склопљене Уговоре о стручној и пословно-техничкој сарадњи.

Основне струковне студијеМастер струковне студијеСПИСАК ФИРМИ, ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА СА КОЈИМА ТОПЛИЧКА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИМА ПОТПИСАНЕ УГОВОРЕ О СТРУЧНОЈ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ