Распоред наставе

 Основне струковне студије (Зимски семестар школска 2023/2024.)

Воћарство и виноградарство


Ратарство и повртарство


Заштита биља


Сточарство


Прехрамбена технологија


Основне струковне студије (Летњи семестар школска 2023/2024.)

Воћарство и виноградарство


Ратарство и повртарство


Заштита биља


Сточарство


Прехрамбена технологија


Мастер струковне студије школска 2023/2024.

МСС Биотехнологија зимски I семестар


МСС Биотехнологија летњи II семестар


МСС Биотехнологија зимски III семестар


МСС Биотехнологија летњи IV семестар


Модул дуалног модела образовања – Прехрамбенa технологија школска 2023/2024.

Прехрамбена технологија – модел дуалног модела образовања – зимски семестар 2023/2024

Прехрамбена технологија – модел дуалног модела образовања – летњи семестар 2023/2024