Студентски парламент

Радом Студентског парламента руководи председник.

Ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у процесу високог образовања у нашем Одсеку постоји Студентски парламент чији је основни задатак заштита студентског стандарда, односно интереси и права студената. Поред тога, Студентски парламент има значајно место у истраживачко – развојном, културном, спортском, информативном и забавном животу студената нашег Одсека.

Циљеви Студентског парламента су:

 • заступање интереса студената кроз учешће у органима Одсека према члановима 52. и 55. Закона о високом образовању као и учешћа у раду Студентске конференције према члану 22. Закона о високом образовању;
 • организовање и координација студентске истраживачке делатности;
 • учешће у пројектима од значаја за интересе студената;
 • побољшање студентског стандарда;
 • остваривање различитих облика сарадње са студентским и другим високообразовним институцијама у земљи и иностранству;
 • афирмација знања и науке;
 • издавање студентских часописа (штампаних и електронских);
 • организовање културних и забавних манифестација;
 • подстицање студената на ангажовање по питањима од ширег друштвеног значаја (људска права, екологија, хуманитарни рад …);
 • друге активности од интереса за студенте.

Студентски кредит и стипендија

У току студија студенти могу да користе студентске кредите и стипендије. Кредити и стипендије се додељују на основу конкурса Министарства просвете и спорта, за које је потребно приложити одређену документацију. Право на конкурс имају студенти који се финансирају из буџета а који имају постигнут одличан успех у средњој школи. Све ближе информације се могу добити у Финансијско – рачуноводственој служби Одсека.

Студентски парламент Топличке академије струковних студија:

 • Немања Томић, Председник,
 • Милош Ивковић,
 • Ана Михајловић,
 • Марија Чокојевић,
 • Милица Ристић,
 • Анђела Аврамовић,
 • Вељко Стојановић,
 • Немања Радивојевић,
 • Јована Ђорђевић,
 • Андреј Поповић

Правилник и Одлуке Студентског парламента Топличке академије струковних студија можете погледати ОВДЕ