4. Конфереција о Агротуризму – „AGROTOP 2024“

Конфереција о Агротуризму „AGROTOP 2024“ са међународним учешћем има за циљ да окупи научнике и стручњаке како би презентовали своје најновије резултате, истраживања и идеје из области туризма, зелене пољопривреде и производње хране. Назив 4. Конференције је Зелена пољопривреда у функцији заштите животне средине.

Опширније детаље можете погледати на следећем линку: ОВДЕ