Руководство Одсека

др Љубиша Јовановић

Руководилац Одсека

Е – пошта: ljuba18961@gmail.com

др Ивица Станчић

Шеф Катедре за фитомедицину, биљну и анималну производњу

Е – пошта: istancic62@gmail.com 

др Небојша Милосављевић

Шеф Катедре за прехрамбену технологију

Е – пошта: nesa_milosavljevic@yahoo.com 

др Драгана Станисављевић

Координатор за стручну праксу

Е – пошта: draganastanisavljevic72@gmail.com