Међународна сарадња

У складу са Стратегијом интернационализације, основни циљ Центра за међународну сарадњу је укључивање међународне димензије у образовање ради професионалног развоја запослених и компетенција студената у складу са захтевима међународног тржишта рада.

Центар за међународну сарадњу настоји да подстиче и промовише учешће студената и запослених у пројектима међународне размене, да прати конкурсе и позиве за припреме пројеката, као и да реализује пројекте који су од општег значаја за развој Академије.

Основни циљ Центра за међународну сарадњу је подизање квалитета образовања кроз успостављање и развој међународне сарадње са високошколским установама и привредом.

Активности Центра:

  • Успостављање међународне сарадње са установама у високом образовању, као и са привредним институцијама.
  • Праћење реализације међународне сарадње са другим високошколским институцијама, организацијама, удружењима и мрежама у земљи и иностранству.
  • Развој међународних активности Академије у области наставе, научно-истраживачког и стручног рада и рада на међународним пројектима.
  • Организовање усавршавање студената, наставног и ненаставног особља у иностранству и праћење међународне размене (мобилности) која се спроводи на Академији.
  • Промовисање међународних активности Академије на различитим скуповима.

Стратегију интернационализације можете погледати ОВДЕ