Упис у другу и трећу годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину

Упис у другу и трећу годину основних струковних студија за школску 2022/2023. годину обавиће се према следећем распореду:

ДатумВремеСтудијски програм
10.10. – 11.10.2022. године
(понедељак и уторак)
09:00 – 13:00Подношење захтева самофинансирајућих студената за рангирање у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета на одговарајућем студијском програму
11.10.2022. године
(уторак)
у 12:00 часоваОбјављивање прелиминарне ранг листе
(Ранг листа се формира на основу Одлуке о утврђивању критеријума за рангирање студената чије се студије финансирају из буџета у школској 2022/2023. години)
11.10.2022. године
(уторак)
13:00 – 15:00 часоваПодношење приговора
(На утврђени редослед из прелиминарне ранг листе кандидат може поднети приговор руководиоцу Одсека у назначеном року)
12.10.2022. године
(среда)
09:00 – 13:00 часоваУПИС
Прехрамбене технологија
Заштита биља
13.10.2022. године
(четвртак)
09:00 – 13:00 часоваУПИС
Воћарство и виноградарство
Ратарство и повртарство
Сточарство
Струковна ветерина

Напомена: Студенти друге године морају имати регулисану Стручну праксу

Студентској службу предају се лично:

  • индекс,
  • 2 попуњена ШВ – 20 обрасца (добијају се у студентској служби)
  • листа изборних предмета (добијају се у студентској служби)

Студенти који се финансирају из буџета уплаћују према ценовнику и достављају:

1.Доказ о уплати – надокнада за поновни упис неположеног предмета по цени бода за неположен предмет1 ЕСПБ бод на ОСС 833,00 диинар
2.Доказ о уплати – овера године3.000,00 динара
3.Доказ о уплати – трошкови уписа друге односно треће године1.500,00 динара
4.Доказ о уплати – трошкови за организацију и реализацију каријерног вођења1.000,00 динара

Студенти који се уписују у статус самофинансирајућих студената уплаћују према ценовнику и достављају:

1.Доказ о уплати – надокнада за поновни упис неположеног предмета по цени бода за неположен предмет1 ЕСПБ бод на ОСС 833,00 диинар
2.Доказ о уплати – овера године3.000,00 динара
3.Доказ о уплати – трошкови уписа друге односно треће године1.500,00 динара
4.Доказ о уплати – трошкови за организацију и реализацију каријерног вођења1.000,00 динара
5.Доказ о иплати школарине могуће је уплатири целокупан износ школарине 50.000,00 динара или прву рату у износу од 5.000,00 динара

Студенти који (обнављају годину) уплаћају према ценовнику и достављају:

1.Доказ о уплати – надокнада за поновни упис неположеног предмета по цени бода за неположен предмет1 ЕСПБ бод на ОСС 833,00 диинар
2.Доказ о уплати – овера године3.000,00 динара
3.Доказ о уплати – трошкови уписа друге односно треће године1.500,00 динара
4.Доказ о уплати – трошкови за организацију и реализацију каријерног вођења1.000,00 динара
5.Доказ о уплати надокнадеза обнову године за самофинансирајуће студенте 10% од цене школарине (5.000,00 динара на ОСС)

Све уплате вршити на жиро рачун Академије

840-2121666-76

по моделу 97 са позивом на број 9202

Овде можете преузети захтев за упис на студије које се финансирају из буџета

Овде можете видети одлуку о утврђивању критеријума раглисте за 2022/2023. годину