Наставници и сарадници

Наставници и сарадници

др Звонко Златановић

Картон наставника

Е-пошта:

zvonkozl@yahoo.com

др Љубиша Јовановић

Картон наставника

Е-пошта:

ljuba18961@gmail.com 

 

др Ивица Станчић

Картон наставника

Е-пошта:

istancic62@gmail.com

 

др Небојша Милосављевић

Картон наставника

Е-пошта:

nesa_milosavljevic@yahoo.com

 

др Драган Величковић

Картон наставника

Е-пошта:

d.velickovic7@mts.rs

др Дејан Давидовић

Картон наставника

Е-пошта:

dejandavidovic7@gmail.com

др Никола Столић

Картон наставника

Е-пошта:

nikola.stolic@gmail.com

др Татјана Стојановић

Картон наставника

Е-пошта:

tanja.stojanovic@sbb.rs

др Сања Перић

Картон наставника

Е-пошта:

sanjaperics@yahoo.com

др Слађана Голубовић

Картон наставника

Е-пошта:

golubovicsladjana1@gmail.com

др Милић Војиновић

Картон наставника

Е-пошта:

vojinovic63@gmail.com

др Новица Илић

Картон наставника

Е-пошта:

novica.ilic@stari.vpps.edu.rs

др Јелица Живић

Картон наставника

Е-пошта:

jelicazivic@yahoo.com

др Мома Денић

Картон наставника

Е-пошта:

momadenic5@gmail.com

др Драган Мишић

Картон наставника

Е-пошта:

misicdragan2014@mts.rs 

др Виолета Ракић

Картон наставника

Е-пошта:

violetachem@gmail.com

др Братислав Пешић

Картон наставника

Е-пошта:

batta.pesic@gmail.com

др Драгана Станисављевић

Картон наставника

Е-пошта:

draganastanisavljevic72@gmail.com

др Небојша Златковић

Картон наставника

Е-пошта:

nebojsa.zlatkovic79@gmail.com

др Саша Петровић

Картон наставника

Е-пошта:

sasa_drpetrovic@mts.rs

др Југослав Трајковић

Картон наставника

Е-пошта:

jugoslavlb@gmail.com

др Драган Оровић

Картон наставника

Е-пошта:

draganorovic@gmail.com

др Александра Јевтић

Картон наставника

Е-пошта:

aleksandrajevtic76@gmail.com

др Милош Илић

Картон наставника

Е-пошта:

milos.ilic.pk@gmail.com

др Душица Ћирковић

Картон наставника

Е-пошта:

dusicacirkovic26@gmail.com

др Ивана Златковић

Картон наставника

Е-пошта:

gajevicivana@yahoo.com

мр Добрила Ранђеловић

Картон наставника

Е-пошта:

dobrilarandjelovic74@gmail.com

мр Небојша Цветковић

Картон наставника

Е-пошта:

nebojsamcvetkovic@gmail.com

мр Горан Стојановић

Картон наставника

Е-пошта:

gstojanovic2002@yahoo.com

Марија Јовић

Картон наставника

Е-пошта:

aquila@beotel.net

Светлана Богдановић, спец.

Картон наставника

Е-пошта:

 celebogdanovic@gmail.com

Стеван Митковић, спец.

Картон наставника

Е-пошта:

stevan.mitkovic@gmail.com

Миодраг Јовановић, спец.

Картон наставника

Е-пошта:

dr.mica.vet@gmail.com

др Јован Ћирић

Картон наставника

Е-пошта:

joca.ciric@gmail.com

Александар Величковић

Картон наставника

Е-пошта:

avelickovic20@gmail.com

Верослава Коцић

Картон наставника

Е-пошта:

veroslavak71@gmail.com

Милица Стојановић

Картон наставника

Е-пошта:

milicastojanovic6@gmail.com