Контрола квалитета

Извештај о самовредновању студијских програма


Извештај о анкетирању студената школске 2022/2023. годину летњи семестар


Извештај о раду Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије за школску 2022/2023. годину


Извештај комисије о анкетирању студената зимски семестар 2020/21


Извештај комисије о анкетирању студената зимски семестар 2021/22


Извештај комисије о анкетирању студената летњи семестар 2020/21


Извештај о анкетирању рада управљачког и ненаставног особља од стране наставног и ненаставног особља


Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова радa


Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова радa 2018