Колегиница Дејана Петковић

Дејана Петковић, струковни инжењер прехрамбене технологије и студент мастер струковних студија- модул Прехрамбена технологија. Ради као студент демонстратор за ужу област Технолошке операције, Технологија конзервисања.

Јелена Тодоровић-Стевановић

Јелена Тодоровић-Стевановић, струковни специјалиста контроле квалитета, струковни инжењер прехрамбене технологије, запослена је као помоћник директора производње за квалитет и контролу у пекари „Бранковић“ у Нишу. Ради на контроли квалитета готових производа од почетка производње до финалног производа, на развоју нових Read more