Испити из предмета Дијагноза и прогноза болести и штеточина

Испити из предмета Дијагноза и прогноза болести и штеточина на студијском програму Биотехнологија модул- фитомедицина у јануарском испитном року одржаће се 27.01.2022. године у 10:00 часова.