Испити из предмета Биљни карантин

Испити из предмета Биљни карантин на студијском програму Биотехнологија модул- фитомедицина у јануарском испитном року одржаће се 27.01.2022. године у 10:00 часова.