Учешће наших професора и студената – XIV Симпозијум са међународним учешћем ”Савремене технологије и привредни развој” Лесковац 2021