Промена термина предавања вежби из предмета Етологија домаћих животиња

Промена термина предавања и вежби из предмета Етологија домаћих животиња, одржаће се сваког петка 09:00 до 12:00 часова.