Прелиминарне ранг листе (други конкурсни рок)


Прелиминарне ранг листе у другом конкурсном року за упис у прву годину студија школске 2022/2023. године.


Прехрамбена технологија


Заштита биља


Воћарство и виноградарство


Сточарство


Ратарство и повртарство