Посета помоћника министра просвете др Габријеле Грујић

Дуално образовање није непознаница у Србији и до сада је била део средњег образовања који је у Србији завршило више од 3000 ученикасредњих стручних школа. Академија стровних студија Јужна Србија је прва високошколска установа у струковном образовању која од следеће године креће са реализацијом дуалног модела образовања. Овај модел студија у високом образовању омогућава студентима да се кроз активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и рад код послодавца, стичу знање и вештине, у складу са студијском програмом. У ту сврху, данас је Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље, која је део Академије струковних студија Јужна Србија, посетила др Габријела Грујић, помоћним министра за дуално образовање и васпитање, Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Циљ посете било је присуство званичном потпиосивању уговора председника Академије, др Звонка Златановића и будућих послодаваца који ће учествовати у дуалном моделу образовања. Уговори су потписани са пекаром Бранковић из Ниша, млекаром Milk Haus из Ниша, Акционирским друштвом Планинка уз Куршумлије и Топличким виноградима из Прокупља. На тај начин, овај Одсек омогућиће својим будућим студентима студијских програма Воћарство и виноградарство и Прехрамбена технологија, учење кроз рад у овим компанијама и стицање савремених вештина као и вештину управљања знањима кроз праксу. Дуално образовање обезбедиће услове за усавршавање и развој компетенција студената у складу са потребама тржишта рада, лакше запошљавање по завршеном високом образовању и даће допринос јачању конкурентности привреде Републике Србије. Након Одсека у Прокупљу, помоћник министра је посетио и Одсек за пословне студије у Блацу где је потписан уговор са специјалном болницом за рехабилитацију Пролом Бања.