Обавештење за све студенте

Студентима Топличке академије струковних студија одобрава се плаћање надокнаде на име пренетих ЕСПБ бодова приликом уписа у три месечне рате (октобар, новембар и децембар 2023. године), за школску 2023/2024. годину.