Обавештење о пропуштеној настави за зимски семестар школске 2023/2024. године

Поштоване колегинице и колеге,

Студент који није редовно испуњавао наставне обавезе из предмета, најмање 10 недеља у зимском семестру, (осим студената који су поново уписали исту годину студија-обновили годину) потребно је да поднесе Захтев за организацију и извођење пропуштене наставе из предмета који су слушани у зимском семестру школске 2023/2024. године.
Напомена: Захтев подносите на обрасцу, који се може попунити online на сајту Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије https://stari.vpps.edu.rs и прилажете доказ о извршеној уплати од 17.0122.01.2024. године.
Пропуштена настава ће бити организована у периоду од 22.01.2024. до 02.02.2024. године по постојећем распореду.


ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА – ЗАХТЕВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ИЗВОЂЕЊЕ ПРОПУШТЕНЕ НАСТАВЕ


Начин плаћања
Сврха уплате:
Надокнада за организацију и извођење пропуштене наставе
Износ (На основу табеле о пропуштеној настави која Вам је послата у прилогу)
Број жиро рачуна: 840-2121666-76
Позив на број: 9202