Академија струковних студија Јужна Србија добила Еразмус повељу

Академија струковних студија Јужна Србија је након успешне апликације добила Еразмус повељу за високо образовање коју додељује Европска комисија. Еразмус повеља представља акредитацију без које високошколске установе не могу да конкуришу и учествују у пројектима Еразмус+ програма и пружа основни оквир квалитета европске и интернационалне сарадње. Повеља коју је наша Академија добила важи за период 2020-2027. године и пружа могућност за:

  • Реализацију мобилност студената у сврху учења и обављања стручне праксе на некој од високошколских установа или организација у земљама ЕУ и пуноправних чланица Еразмус програма (наша земља је пуноправни члан од 2019. године)
  • Реализацију мобилности наставника и запослених у циљу извођења наставе или усавршавања
  • Апликацију и реализацију пројеката који су финансирани у оквиру Еразмус+ програма

Добијање Повеље је велико признање (и обавеза) за нашу институцију и прилика за све студенте и запослене да на најбољи могући начин искористе могућности које Еразмус програм пружа. Наша Академија у овом тренутку има два одобрена пројекта Erazmus KA103 мобилности са чијом реализацијом ће се наставити чим се за то створе услови након завршетка епидемије Covid-19.