Топличка академија струковних студија представила два студијска програма по дуалном моделу на Сајму образовања и наставних средстава у Београду

Топличка академија струковних студија, на Сајму образовања и наставних средстава представила је два студијска програма по дуалном моделу:

  • Туризам који се изводи у Одсеку за пословне студије Блаце.
  • Прехрамбена технологија у Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље.

Студенти студијског програма Прехрамбена технологија ће ове године реализовати учење кроз рад у компанијама:
Планинка а.д. Куршумлија, пекара Бранковић Ниш, млекара Милк Хоусе Ниш.