Студијски програм Заштита биља предмет Воћарство и виноградарство (Воћарство)

На студијском програму Заштита биља, предмет Воћарство и виноградарство (Воћарство) предавања и консултације одржаће се у четвртак 16.12.2021. године код др Југослава Трајковића, проф.