Стање и перспектива у образовању младих у пољопривреди и преради хране

У организацији Топличке академије – Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље, у петак 25.11.2022. године на Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље одржаан је стручни скуп под називом ˮСТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА У ОБРАЗОВАЊУ МЛАДИХ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕˮ.

Скупу су присуствовали директори и професори средњих школа из читаве Србије које имају образовне профиле из области пољопривреде и прехрамбене технологије, представници локалне самоуправе Града Прокупља, директор ПСС Прокупље, представници свих средњих школа у Прокупљу, као и представници медија.

Захваљујемо се свим гостима који су се одазвали нашем позиву и дали свој допринос у одржавању овог скупа значајног за све нас.