Обавештење за студенте – Надокнада пропуштене наставе на студијским програмима

Надокнаду пропуштене наставе на студијским програмима Заштита биља, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Сточарство, Струковна ветерина и Прехрамбена технологија можете погледати на следећем линку: Надокнаду пропуштене наставе на студијским програмима Заштита биља, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Сточарство, Струковна ветерина и Прехрамбена технологија