Обавештење испити у јунском испитном року из предмета Oпшта фитофармација, Посебна фитофармација, Практична одука 1 и Пракрична обука 2

Обавештење испити у јунском испитном року из предмета Oпшта фитофармација, Посебна фитофармација, Практична одука 1 и Пракрична обука 2 одржаће се 12.06.2023. године у 09:00 часова.