КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТУКОВНИХ СТУДИЈА СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНУ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТУКОВНИХ СТУДИЈА СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНУ


модул ФИТОМЕДИЦИНА


модул СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА