Колоквијум из предмета Информатика

  • Колоквијум из предмета Информатика (практично познавање рада у MS Word-u) одржаће се 02.12.2021. године са почетком у 08:00 часова,
  • Колоквијум из предмета Информатика (теоријски део градива) одржаће се 15.12.2021. године са почетком у 08:00 часова