Колоквијум из предмета Информатика

  • Колоквијум из предмета Информатика (практично познавање рада у MS Excel-u) одржаће се 11.01.2022. године са почетком у 09:00 часова.
  • Колоквијум из предмета Информатика (теоријски део градива) одржаће се 17.01.2022. године са почетком у 09:00 часова.