Колегиница Дејана Петковић

Дејана Петковић, струковни инжењер прехрамбене технологије и студент мастер струковних студија- модул Прехрамбена технологија. Ради као студент демонстратор за ужу област Технолошке операције, Технологија конзервисања.