Јелена Тодоровић-Стевановић

Јелена Тодоровић-Стевановић, струковни специјалиста контроле квалитета, струковни инжењер прехрамбене технологије, запослена је као помоћник директора производње за квалитет и контролу у пекари „Бранковић“ у Нишу. Ради на контроли квалитета готових производа од почетка производње до финалног производа, на развоју нових производа, вођа HACCP тима за безбедност производа.