Испити у јануарском испитном року на студијском програму Струковна ветерина код предметног наставника ДВМ Стевана Митковића, спец.

Испити у јануарском испитном року на студијском програму Струковна ветерина код предметног наставника ДВМ Стевана Митковића, спец. одржаће се у следећим терминима