Испит из предмета Трендови у технологији јаких алкохолних и безалкохолних пића

Испит из предмета Трендови у технологији јаких алкохолних и безахолних пића на студијском Биотехнолохија модул – Прехрамбена технологија у јануарском испитном року одржаће се 25.01.2022. године у 12:00 часова.