ИНТЕРНИ КОНКУРС – ДУАЛНИ МОДЕЛ СТУДИЈА

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ТОПЛИЧКА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ-ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ, ПРОКУПЉЕ

Топличка академија, Одсек за пољопривредно – прехрамбене студије Прокупље уписује 6 студената у другу годину основних струковних студија по ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИЈА у школској 2022/2023. години на студијском програму Прехрамбена технологија.


Послодавци који учествују у извођењу студијског програма струковних студија по дуалном моделу студија:

  • Млекара „Milk House“ д.о.о., улица Београд – Државни пут – Ниш 160-168, 18000 Ниш, Србија, Тел: +381 18 4583563, Факс: +381 18 4583200, info@milkhouse.co.rs
  • „Пекара „Бранковић“, Бул. 12. фебруар 33/1, 18000 Ниш, Србија, Тел: +381 18 526188, Факс: +381 18 244429, office@pekara-brankovic.com
  • „Планинка“а.д., ул. Косовска 38, 18430 Куршумлија, Србија, Тел: +381 27 381344, Факс: +381 27 381512, office@planinka.rs

Право на учешће у конкурсу имају сви кандидати који су уписани на II годину студија студијског програма Прехрамбена технологија у школској 2022/2023. години, без обзира на статус финансирања.

Пријава кандидата, 21-27.10. 2022.

Разговор са кандидатима, 27.10.2022. од 12.00h

Коначна ранг листа 27.10.2022. од 14.00 h

Интервју са кандидатима обављају послодавци.