Центар за селекцију матица

ЦЕНТАР ЗА СЕЛЕКЦИЈУ, ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ МАТИЦА ПЧЕЛА

ЦИЉЕВИ

Очување аутохтоне расе пчела (Апис меллифера царница)

Издвајање локалног екотипа (Копаоничко – јастребачи екотип)

Едукација и практична обука студената

Снабдевање пчелара квалитетним генетским материјалом

Промоција и развој пчеларства у региону

МЕРЕ СЕЛЕКЦИЈЕ

Праћење екотипова домаће карнике

Тестирање одабраних линијских матица

Тестирање селекцијских линија матице

Тест трутовских матица

Брзина пролећног развоја

Продуктивност

Одпорност према болестима

Темперамент